Algemene verkoopsvoorwaarden

 

1. Preambule
De huidige voorwaarden werden afgesloten tussen, aan de ene kant, de startende SPRL CAOUANNE waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in rue de Livourne, 156 te 1000 Brussel en, aan de andere kant, de personen die een aankoop wensen uit te voeren via de website van Caouanne (www.caouanne.be), hierna “de klant” genoemd.

2. Toepassingsgebieden
De huidige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke verkoop van producten, die aangeboden worden op de website www.caouanne.be. Elke bestelling, uitgevoerd bij Caouanne, moet verplicht resulteren in de goedkeuring van de algemene verkoopsvoorwaarden en resulteert dus in hun aanvaarding.

3. Levering en termijnen
Wat de termijnen betreft, verbindt Caouanne zich ertoe de bestelling bij bpost binnen de 3 dagen te bezorgen vanaf de dag waarop de betaling ontvangen werd.
Bij de levering, in geval van verlies, verbindt Caouanne zich ertoe enkel terug te betalen nadat de koerier officieel verklaard heeft de bestelde producten verloren te hebben.
De T-shirts en sweatshirts worden via de Belgische post in dozen van gerecycleerd karton verzonden.

4. Erkenning van het contract
Het verkoopscontract wordt enkel als afgesloten beschouwd eens de rekening van de klant gedebiteerd wordt voor betalingen via creditcards.

5. De veilige betaling
De klant verklaart te beschikken over alle noodzakelijke vergunningen voor een betaling via creditcard bij de bevestging van diens bestelling. Bij vermoeden van fraude houdt Caouanne zich het recht voor een procedure van bijkomende informatie in te leiden tegen een klant door hem verschillende bewijsstukken ter staving te vragen en, volgend op deze procedure, elke bestelling of levering te annuleren of opschorten en dit zelfs bij machtiging tot betaling, geleverd door PayPal of Stripe.

6. Herroepingsmogelijkheid, gereserveerd voor particulieren
In de voorwaarden, voorzien door de wet, en binnen het kader van afstandsverkoop, beschikt de koper over een herroepingstermijn van 14 dagen vanaf de dag van de levering van zijn bestelling, die hem terugbetaald zal worden tegen teruggave van de geleverde producten. De koper moet de goederen in hun originele staat terug bezorgen op ons adres (rue de livourne 156 – 1000 Brussel). Het zal terugbetaald worden van het bedrag van zijn aankopen binnen een termijn van 15 dagen.
De retour van goederen gebeurt op onze kosten in Europa en op kosten van de koper in de rest van de wereld.

7. Informaticawet en rechten
De klant beschikt over een toegangs- en rechtzettingsrecht voor de gegevens die hem aanbelangen. Caouanne garandeert de klant het volledig respecteren van vertrouwelijke informatie, geregistreerd in computersystemen. Caouanne verbindt zich ertoe geen informatie vrij te geven waardoor derden de vertrouwelijke gegevens kunnen te weten komen op het vlak van de informaticawet en rechten.